Produkter

Med moderne produksjonslokaler på totalt ca 3.000 kvadratmeter ved Våle i Tønsberg, kan vi produsere opp mot 200 kvadratmeter plattendekker og 250 kvadratmeter veggelementer per dag. Vi har produsert og montert et betydelig antall plattendekker, brystningselementer, bjelker, søyler og trapper med mer.

Alle produkter