Fjøs og landbruk

Bruk av betongelementer i landbruksbygninger har flere fordeler. Først og fremst er betong et brannsikkert materiale som i tillegg stabiliserer daglige temperatursvingninger. Betongelementer reduserer byggetiden, som kan gi mer kostnadseffektiv byggeprosess. Det er et varig materiale som tåler røff bruk og høy belastning.

Vi leverer både isolerte og uisolerte veggelementer med utsparing til dører og vinduer, eventuelt innstøpte PVC-vinduer. De kan produseres med full vegghøyde eller som en lavere del av veggen i kombinasjon med andre materialer. I tillegg produserer og monterer vi betongelementer til plansiloer, låvebru, støttemurer, traktorlodd med mer.

Totalleveranse

Mange av våre kunder ønsker å sette bort hele byggeprosessen. Vi har tette og gode samarbeid med alle nødvendige fagområder, og kan være totalleverandør på ditt byggeprosjekt – fra idé til ferdigstillelse. Kontakt oss gjerne for pris og mulige løsninger.

 

Alle bruksområder