Fundament

Prefabrikkerte betongfundamenter brukes gjerne som bæring for grunnmursdragere, vegger, søyler og lignende. Så lenge de plasseres på korrekt og komprimert masse kan disse enkelt og greit bare plasseres ut.

Fundamentene kan ha ulik utforming. Vanligvis er det enten et platefundament eller et punktfundament. Platefundamentet har et større marktrykk og tåler dermed mer belastning. Vi tilpasser og produserer fundamenter etter behov.

Alle produkter