Støttemur

Med støttemur av betongelementer får du en motstandsdyktig og tilnærmet vedlikeholdsfri mur i ønsket eller nødvendig høyde, som blir raskt og effektivt montert der den skal være. Det finnes ulike former for støttemur, og vi benytter oss av den mest hensiktsmessige metoden ved hvert prosjekt. Våre produksjonsmetoder åpner for ulike overflatestrukturer og innstøpte detaljer. Vi kan også legge opp til skjult anlegg for belysning med mer.

Alle bruksområder