Bæresystem/råbygg

Leilighetsbygg kan være komplekse, og krever omfattende bæring som tåler tidens tann. Med et bæresystem i betong får du særdeles stabil og brannsikker bæring som er effektivt og raskt å montere. Våre bæresystemer består av søyler og bjelker, fasadeelementer og innervegger, ofte i kombinasjon.

Vi sørger for gode løsninger med riktig dimensjonering, produksjon under stabile forhold, samt effektiv montasje av våre erfarne montører.

Alle bruksområder