Veggelementer

Våre prefabrikkerte veggelementer skreddersys til ditt prosjekt. Dette sikrer fleksibilitet med tanke på plassering av åpninger og eventuelle utsparinger, spikerslag, rør for el-installasjon, rørlegger eller lignende.

I hovedsak skiller vi mellom tre typer veggelementer; kompaktvegg, sandwichelement og skallvegg.

Sandwichelement

Sandwichelementer benyttes i hovedsak til fasader og består av et isolerende lag i midten, som ivaretar dagens krav til isolasjon. Våre elementer har standard glatt grå fasade. Vi tilbyr en rekke ulike overflatebehandlinger og utførelser, og bidrar gjerne med å finne riktig uttrykk til ditt bygg.

Kompaktvegg

Kompaktvegger er uisolerte veggelementer som gjerne benyttes som skillevegger og i heis- og trappesjakter. De kan også bidra som bæring til dekkeelementer. På samme måte som sandwichelementer kan kompaktvegger leveres med diverse overflatebehandlinger og utførelser.

Skallvegg

En skallvegg består av to armerte betongskiver med hulrom og armering i midten. Skallvegger kombinerer prefab og plasstøpt betong og er effektive for bygging av høye vegger hvor det er behov for gjennomgående armering mellom elementer. Skallvegger kan leveres både med og uten isolasjon og fasadeutførelse.

Alle produkter