Plattendekke

I bygg benyttes plattendekker ofte til etasjeskiller, og kombinerer de gode egenskapene med bruk av prefabrikkerte elementer og plasstøp. Plattendekker er normalt fra 6 cm tykke forskalingsdekker med armering for god forankring til plasstøp. Dette gjør at man kan legge rør for ventilasjon, el-installasjoner, sanitær og lignende før støping, for å få alt skjult, uten behov for himlinger og lignende. Samtidig reduseres behovet for forskaling til et minimum.

Alle produkter