Parkeringskjeller

Parkeringskjellere i prefabrikkerte betongelementer reduserer behovet for søyler, som igjen gir økt fleksibilitet med tanke på utforming. Vår lange erfaring kombinert med smarte byggesystemer gjør oss dyktige på arealutnyttelse og funksjonalitet for parkeringskjellere.

Alle bruksområder