Hvorfor betongelementer?

Fordelene ved å bruke prefabrikkerte betongelement er mange. Betongbygg kommer ofte best ut når det gjelder livstidskostnader, da det har lang levetid, krever lite vedlikehold og består av termisk masse. Det vil si at betongen lagrer varme og kulde, slik at variasjoner i temperatur utjevnes og kostnadene for temperaturregulering reduseres. I tillegg er betong et brannsikkert materiale.

Vi produserer prefabrikkerte betongelementer under stabile og gunstige forhold i god tid før montering. Montørene våre er effektive og presise. De kjenner elementene våre godt, og sørger for god kommunikasjon med produksjonsavdelingen. På denne måten kan vi levere høy kvalitet på betongelementene og tidseffektiv montasje på byggeplass.

Les mer om vårt brede spekter av betongelementer, samt ulike bruksområder.

Produkter

Med moderne produksjonslokaler på totalt ca 3.000 kvadratmeter ved Våle i Tønsberg, kan vi produsere opp mot 200 kvadratmeter plattendekker og 250 kvadratmeter veggelementer per dag. Vi har produsert og montert et betydelig antall plattendekker, brystningselementer, bjelker, søyler og trapper med mer.

Bruksområder

Å bygge med prefabrikkerte betongelementer gir fleksibilitet og kortere byggetid.

Se de vanligste bruksområdene for våre betongelementer under.