Asif Samadi og Alex Juverud

Asif Samadi (22) startet som lærling 1. april i år og er i gang med et 2-årig løp som skal resultere i fagbrev som betongfagarbeider. Han har gått bygg- og anleggslinjen på Rjukan videregående skole og har nå flyttet til Skoppum.

Første delen av læretiden blir med fokus på alt som skjer i produksjonen, og han er glad for å ha Alex Juverud som sin fagansvarlig. Alex har selv gått læretiden sin oss og har dermed relevant erfaring som Asif vil nyte godt av. Asif jobber tett med Alex og det bidrar både til trygghet og trivsel. Det å utvikle egne fagarbeidere er avgjørende fremover og vi er veldig glade for at Asif har valgt å være hos oss.

Asif er også en del av lærlingegruppa i Isachsen som teller mer enn 20 lærlinger. De møtes jevnlig til både faglige og sosiale samlinger hvor utveksling på tvers av ulike fagområder står på agendaen.

Som fagansvarlig kan Alex Juverud fortelle at Asif er svært lærevillig og at han er en positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet. Vi ønsker Asif velkommen!