For å optimalisere logistikken på fabrikken bygger vi ut for å få større lagerplass under tak. Med høyere lagervolum vil vi øke produksjonskapasiteten da vi frigjør plass i produksjonshallene. I utbyggingen inngår også ny traverskran ute som vil forbinde produksjonshallene, i tillegg til å være i direkte tilknytning til lagerplassen.

Uteområdet vil også bli større da vi har utvidet området mot Bispeveien. Utbyggingen er viktig for hele virksomheten da det bidrar til økt effektivitet i alle ledd – både i produksjonen, mottak av varer, transport og en mer oversiktlig lagerlogistikk.