I forbindelse med utviklingen av boligprosjektet Staversletta i Bærum har VS Element fått betongarbeidene til en omfattende underjordisk parkeringskjeller som skal ligge under deler av boligområdet. Dette er et utfordrende prosjekt hva gjelder prosjektering og løsninger da hus og hager skal ligge over selve parkeringskjelleren. Boligprosjektet består ellers av 63 tomannsboliger og rekkehus. Vår oppdragsgiver er Lierhus AS, mens byggherre er Solon Eiendom AS.

Vår betongleveranse består av fundamenter og dekke samt betongelementer til vegger, trapper, søyler og bjelker. Prosjekteringen er godt i gang og planlagt oppstart på byggeplass er etter sommerferien.