Christian Grimsrud

Vi er i gang med et prosjekt i Ringeriksveien 358 i Lier hvor vi skal levere ulike betongelementer til en driftsbygning som både skal huse parkeringskjeller og stall. AD Prosjekt har totalentreprisen og vi leverer gjennom Nova Bygg Lier.

Parkeringskjelleren bygges med massive veggelementer og det skal benyttes plattendekker i etasjeskillene. Vegger i bygget for øvrig blir isolerte elementer hvor veggene utvendig pusses rett mot isolasjonen. Dette hever det visuelle inntrykket ved at flatene blir uten skjøter og er en metode som anvendes i økende grad. I tillegg til pene overflater oppnår man også at veggene blir noe tynnere.

Inkludert i leveransen er også søyler og bjelker samt støttemurer. Bygget føres opp i 3 etasjer og har en grunnflate på ca. 400 kvadratmeter.