Skisse - ny energisentral på Billingstad

Ny energisentral på Billingstad i Asker kommune skal bygges i betongelementer. Den nye energisentralen vil være godt synlig i nærmiljøet og Arcasa Arkitekter har lagt stor vekt på det visuelle utrykket.

Betongelementene er tosidig bordforskalet og bygget får ellers en flott glassfasade. På taket skal det etableres en lekeplass. I beskrivelsen heter det at anlegget skal utformes med høy kvalitet og være et fondmotiv mot gang- og sykkelveien som går forbi. Våre kolleger i Isachsen Anlegg utfører grunnarbeidene, mens vi leverer betongen og glassfasaden. Vi takker vår oppdragsgiver AF Gruppen for jobben som skal utføres i april.