Anleggsarbeider på Revac

Siden 2013 har Isachsen Betongelement gjennom 6 ulike byggetrinn levert 15000 m2 med veggelementer, samt 40000 m2 tak og 60000 m2 med gulvstøp hos Revac på Linnestad . Vi er nå i gang med byggetrinn 7 som er et nytt sorteringsanlegg med grunnflate på 2500 m2 og 13 meters takhøyde. Samarbeidet med Revac har vært lærerikt og vi setter stor pris på tillitten vi har fått gjennom mange år.

Logistikken fungerer veldig bra, og sammen har vi funnet en effektiv og sikker metode på konstruksjon og montering ved at veggelementene innspennes i dekkstøpen og som igjen fører til god totalstabilitet. Leveransen vil fortsette utover høsten og det nye sorteringsanlegget er forventet klart 2. kvartal 2019.

Revac er en av landets største bedrifter innen mottak og behandling av EE-avfall og videreforedler det elektroniske avfallet til verdifulle råstoffer som videre benyttes i andre produkter.