Gutta fra Logistikk og kvalitetskontroll-avdelingen

Prosjektering og produksjon nevnes ofte, men de som sørger for kvalitetskontroll og logistikk er ikke alltid en like synlig del av verdikjeden. Når betongelementene er avformet og klare, da skal de kontrolleres. Resultatet skal være i overenstemmelse med tegninger og kvalitetskrav. Alle mål skal sjekkes, innstøpningsgods, utsparingsmål – og elementene skal lagres forsvarlig. De må merkes, lastes og transporteres til riktig tid slik at montasjeteamene på byggeplass har flyt i sitt arbeid.

Dawitt Retta Hurrisa har jobbet hos oss i 4 år og har sammen med Birhanu Abrham Teka og Alem Nguse Ketem kontroll på at alt som forlater fabrikkområdet er kvalitetssjekket og riktig merket. De har også ansvaret for å serve montasjeteamene ute på byggeplassene om de har behov for utstyr og ekstra materiell. Disse gutta har bokstavelig talt kontroll på det de driver med!