Prosjekt i Holmenkollen

I Aslaug Vaas veg 1D i Holmenkollen har grunnarbeidet startet til det som skal bli et leilighetsbygg med 6 leiligheter. Det er store mengder fjell i bakkant av tomten som skal sprenges før vi setter i gang med monteringen av parkeringskjelleren. Videre skal vi levere isolerte veggelementer, plattendekker i etasjeskillene samt trapper og repos. VS ELEMENT har levert til flere prosjekter i områdene rundt Holmenkollen de siste årene så våre montasjeteam er godt kjent i nabolaget. Det er Entek Bolig som har byggentreprisen og vi takker for oppdraget. Monteringen fra vår side starter i januar 2020.