Klargjøring av veggelement til heising

Det er fredag morgen på Billingstad. Et av våre montasjelag monterer elementene på bygget som skal bli en ny energisentral. Her skal det meste av det som monteres ha synlige overflater så elementene er bordforskalet, og ser rett og slett veldig fine ut! På plassen står det ei 90 tonns kran som er i gang med å heise et av frontelementene på plass. I tillegg til kranføreren er det et team på tre som virker til å kommunisere med kroppsspråk og blikk, det er en ro over måten de jobber på. Dette er de som bygger det som produseres på fabrikken!

Montering av betongelementer er et eget fag! Det handler mye om å planlegge arbeidsprosessene i detalj. Det første som gjøres er å kontrollere geometrien samt at alle mål sjekkes. Så skal hvert element merkes inn med millimeterpresisjon. Ofte er det armering i fundamentene som skal passe med veggelementene, her måles det og bores hull på stedet for å få det helt nøyaktig. Rekkefølgen på hvilke elementer som skal monteres når, er ofte i samsvar med at kranføreren skal ha visuell kontakt så lenge som mulig.

Vår montasjeleder, Folke Solvik, planlegger og følger opp alle våre montasjeoppdrag og er klar på at ingen jobber er like, og derfor må det tas ulike hensyn i hvert enkelt tilfelle. Han presiserer at sikkerhet er av absolutt høyeste prioritet i alle ledd. Han forteller også at det jobbes fra Betongelementforeningen for at elementmontasje skal bli et spesifikt fag med eget opplæringsløp og eget fagbrev. Vi har tro på at det vil bidra til å løfte bransjen på flere nivåer.

Gutta i montasjen: Michal Branecki, Wieslaw Kujath, Evgeny Vilgotskiy, samt montasjeleder Folke Solvik.