Vardenlia borettslag i Sandefjord har 190 garasjer i rekker som i sin tid ble bygd i treverk. Garasjene er merket av tidens påkjennelser og borettslaget besluttet i fjor at alle garasjene skulle rives og bygges på nytt med betongelementer og teglstein. VS Element har fått leveransen på alt av betongelementer og det nye garasjeanlegget vil gi borettslaget et visuelt løft, i tillegg til at det rent funksjonsmessig vil høyne kvaliteten for beboerne.

Dette er et stort prosjekt med omfattende grunnarbeider og mye høydesprang å ta hensyn til. For oss er det en fin jobb med tanke på forutsigbar elementproduksjon. Monteringen er utfordrende da det er høyspentmaster over deler av selve garasjeanlegget – så her handler det om nøyaktig montering og stødig kjøring fra kranfører. Rivningen av garasjene er gjort og grunnarbeidene er godt i gang. Montering av betongelementer starter rett over påske. Vår oppdragsgiver Igland Rekkegarasjer AS